Marco Derksen – Koneksa Mondo

Marco Derksen, bekend van Marketingfacts, Upstream en sinds vorig jaar het blog koneksa-mondo.nl, “a survival guide to the connected world”, zegt van zichzelf dat hij “organisaties adviseert en begeleidt  in de verandering naar de nieuwe netwerksamenleving”. Daarnaast is hij als ondernemer betrokken bij community-gebaseerde platforms als Foodlog en Arnhem Direct.

Het is dus geen wonder dat hij op de vraag “Wat is volgens jou de belangrijkste verandering die onze samenleving op dit moment ondergaat?” antwoordt met “The connected world. Alles en iedereen is steeds meer verbonden, door de nieuwe technologie. Er gebeuren hele interessante en belangrijke dingen op gebieden als onderwijs, energie en voedsel, maar de belangrijkste ontwikkeling van allemaal vind ik the connected world. Mensen worden met mensen verbonden, dingen met dingen, en mensen met dingen.” De gevolgen daarvan gaan verder dan dat ‘de wereld een dorp wordt’, meent Marco. “Dat is al tientallen jaren aan de gang. Wat nieuw is, is dat door de technologie die eronder ligt, van alles wordt geregistreerd en bijgehouden. Daardoor ontstaan kansen, denk aan nieuwe vakgebieden als quantified self en big data, maar ook risico’s, zoals privacy en cybercrime.”

Hoe vind jij dat we daar mee om moeten gaan, als mensen, als bedrijven en als organisaties?

“Het gegeven dat alles open komt te liggen, alles transparant wordt, dat is een enorme uitdaging voor bedrijven en organisaties. En tot nu toe zie je dat kleine organisaties daar beter mee om kunnen gaan dan grote. Dat heeft er ook mee te maken dat het verdienmodel van grote organisaties nog steeds wel werkt. Het wordt allemaal wat minder, maar er stroomt nog steeds heel veel geld naar binnen bij bijvoorbeeld een krantenuitgever. Saneren, zodat je van die geldstroom wat overhoudt, is dan veel aantrekkelijker dan radicaal iets anders gaan doen. Ik geloof steeds meer dat de vernieuwing van kleine nieuwe bedrijfjes moet komen. Als je als groot bedrijf iets nieuws wilt doen, kun je dat het best in een apart bedrijfje doen, helemaal los van de bestaande organisatie.”

Kun je voorbeelden geven van partijen die daar al goed mee bezig zijn?

“Ja, daar zie je wel leuke voorbeelden van. Deli XL met Vers 24/7, Aegon met Knab. Essent indertijd met Energie Direct. Waar je het gek genoeg nog nauwelijks ziet is in de non-profit. Daar zie je nog steeds de drang naar steeds groter. Terwijl er toch inmiddels genoeg bewijs is dat dat helemaal niet werkt. In het onderwijs zie je nu op sommige plekken het begin van een tegenbeweging. Het Zadkine en het Albeda, twee enorme ROC’s in Rotterdam, hebben plannen om te fuseren en zich vervolgens te splitsen in zeven zelfstandige vakscholen, waaronder de MTS en de MEAO. Het doel is minder bureaucratie en een grotere herkenbaarheid voor medewerkers en studenten. Niemand voelt zich betrokken bij zo’n moloch met tien vestigingen, tienduizend studenten en tweeduizend medewerkers. Die heeft geen identiteit, geen gezicht. Om de verbinding te kunnen maken moeten ze een stapje terug doen.”