Niet groter, maar anders

Niet groter, maar anders

Meer is beter lijkt het drijvende thema van de afgelopen anderhalve eeuw te zijn geweest. Economische groei werd gelijkgesteld aan vooruitgang. Marco Derksen vroeg zich in 2013 al eens of of we vooruitgang wel op de juiste manier meten. In reactie daarop schreef Ronald Mulder: … Een bekend thema uit de ontwikkelingseconomie is dat veel ‘vooruitgang’ eigenlijk alleen betekent dat een steeds groter deel van de samenleving onder het marktmechanisme wordt gebracht. Simpel gezegd: eerst verbouwt iedereen zijn eigen voedsel, later verbouwt iedereen bananen, verkoopt die op de wereldmarkt en koopt voor de opbrengst voedsel. In de statistieken is het BNP dan gestegen van nul naar een heleboel, maar feitelijk zijn de mensen niet beter af. Het is de vraag of een beweging de andere kant op mogelijk is. Zowel (grote) bedrijven als overheden zijn groeiverslaafd; we zien nu hoe moeilijk ze kunnen omgaan met een (gemeten) economie die gestaag krimpt. Een groot risico van de ‘collaborative economy’ is verder dat de mensen die voor zichzelf kunnen zorgen zich afscheiden en dat ‘de overheid’ de slechte risico’s overhoudt. In de veelgeroemde broodfondsen zie je bijvoorbeeld veel 30-jarige webdesigners en weinig 50-jarige stratenmakers. Dus ja, ik denk ook dat we naar een nieuw paradigma gaan, maar dat vergt nog een heleboel nadenken over thema’s als solidariteit en de rol van de overheid, en inderdaad ook over de vraag: “Als meer niet beter is, wat is dan wel beter?” Wij kunnen je helpen om je gedachten te ordenen en gerichte acties uit te voeren om jouw organisatie of bedrijf echt stappen te laten zetten op dit...
Alles gaat naar de haaien, of niet?

Alles gaat naar de haaien, of niet?

Na de crisis van 2007 is de rust in de wereld nog niet weergekeerd. Sterker nog, het lijkt er op dat de decennia van economische groei achter ons liggen, misschien wel voor lange, lange tijd. Hoe de wereld zich organiseerde in de afgelopen anderhalve eeuw, heeft ons veel gebracht. Tegelijkertijd horen we steeds meer dat die manier van organiseren niet meer geschikt is voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Bij zijn inauguratie waarschuwde Lex Hoogduin dat we in reactie daarop het zelfs nog erger lijken te maken: de hervormingen bij de Europese en Nederlandse banken maakt ze te eenvormig en dus als groep te kwetsbaar. Het wordt Boom or Bust. Of in de woorden van Nassim Taleb: door de bankensector nog robuuster te maken, ontstaat er een soort Extremistan, een land van alles of helemaal niets. Organisaties en bedrijven hebben loodsen nodig om van robuust naar anti-fragiel te gaan. zodat ze niet naar de haaien gaan. Wij kunnen die loodsen zijn voor jouw organisatie of...

Help mee en voeg ‘facts’ toe aan onze essays

Vanaf vandaag kun je ons helpen om onze essays nog scherper te krijgen dan ze al zijn. Je kunt namelijk vanaf nu eenvoudig stukken tekst uit de essays selecteren en er een zogenaamde ‘factlink’ aan toevoegen. Met die links geef je extra achtergrond-informatie aan de teksten die wij geschreven hebben, zodat anderen zich een completer beeld kunnen vormen van de achterliggende feiten. Hier zie je waarom dat een goed idee is, en hoe het werkt:   An introduction to Factlink from Factlink on Vimeo. Hoe werkt dat dan? Heel simpel. Selecteer een stuk tekst uit één van onze artikelen, en je ziet een pop-up verschijnen waarmee je een factlink aan dat stukje tekst kunt toevoegen. Leef je...

Social Enterprise?

Door allerlei ontwikkelingen voldoet het organisatiemodel uit de vorige eeuw niet meer. We zien de contouren ontstaan van een nieuw model, dat veel beter geschikt is voor de kennis- en netwerksamenleving waar we inmiddels in leven. We noemen dit nieuwe model ‘the social enterprise’....

Social Enterprise Bootcamp

Social Enterprise Bootcamp Een dag lang aan de slag met nieuwe vormen van ondernemen, samenwerken, financieren, waarderen en managen.