Marco Derksen – Koneksa Mondo

Marco Derksen, bekend van Marketingfacts, Upstream en sinds vorig jaar het blog koneksa-mondo.nl, “a survival guide to the connected world”, zegt van zichzelf dat hij “organisaties adviseert en begeleidt  in de verandering naar de nieuwe netwerksamenleving”. Daarnaast is hij als ondernemer betrokken bij community-gebaseerde platforms als Foodlog en Arnhem Direct. Het is dus geen wonder dat hij op de vraag “Wat is volgens jou de belangrijkste verandering die onze samenleving op dit moment ondergaat?” antwoordt met “The connected world. Alles en iedereen is steeds meer verbonden, door de nieuwe technologie. Er gebeuren hele interessante en belangrijke dingen op gebieden als onderwijs, energie en voedsel, maar de belangrijkste ontwikkeling van allemaal vind ik the connected world. Mensen worden met mensen verbonden, dingen met dingen, en mensen met dingen.” De gevolgen daarvan gaan verder dan dat ‘de wereld een dorp wordt’, meent Marco. “Dat is al tientallen jaren aan de gang. Wat nieuw is, is dat door de technologie die eronder ligt, van alles wordt geregistreerd en bijgehouden. Daardoor ontstaan kansen, denk aan nieuwe vakgebieden als quantified self en big data, maar ook risico’s, zoals privacy en cybercrime.” Hoe vind jij dat we daar mee om moeten gaan, als mensen, als bedrijven en als organisaties? “Het gegeven dat alles open komt te liggen, alles transparant wordt, dat is een enorme uitdaging voor bedrijven en organisaties. En tot nu toe zie je dat kleine organisaties daar beter mee om kunnen gaan dan grote. Dat heeft er ook mee te maken dat het verdienmodel van grote organisaties nog steeds wel werkt. Het wordt allemaal wat minder, maar er stroomt nog steeds heel veel...