Alles gaat naar de haaien, of niet?

Alles gaat naar de haaien, of niet?

Na de crisis van 2007 is de rust in de wereld nog niet weergekeerd. Sterker nog, het lijkt er op dat de decennia van economische groei achter ons liggen, misschien wel voor lange, lange tijd.

Hoe de wereld zich organiseerde in de afgelopen anderhalve eeuw, heeft ons veel gebracht. Tegelijkertijd horen we steeds meer dat die manier van organiseren niet meer geschikt is voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Bij zijn inauguratie waarschuwde Lex Hoogduin dat we in reactie daarop het zelfs nog erger lijken te maken: de hervormingen bij de Europese en Nederlandse banken maakt ze te eenvormig en dus als groep te kwetsbaar. Het wordt Boom or Bust. Of in de woorden van Nassim Taleb: door de bankensector nog robuuster te maken, ontstaat er een soort Extremistan, een land van alles of helemaal niets.

Organisaties en bedrijven hebben loodsen nodig om van robuust naar anti-fragiel te gaan. zodat ze niet naar de haaien gaan. Wij kunnen die loodsen zijn voor jouw organisatie of bedrijf.